Spilleregler
LKB CUP afvikles efter følgende spilleregler

TEst

Der spilles efter Fodboldloven (Love for Association Fodbold)

Spillernes antal og alder:


 • På 11-mands hold må der højst be­nyttes 15 spillere pr. kamp
 • På 8-mands hold må der højst be­nyttes 12 spillere pr. kamp
 • På 5-mands hold må der højst be­nyttes 9 spillere pr. kamp

 Aldersgrupper findes Her

Spilletiden:


 • 11-mands rækker spiller 2 x 20 minutter
 • 8-mands rækker spiller 2 x 12 minutter
 • 5-mands rækker spiller 2 x 12 minutter

 

 Udskiftning:


 • Udskiftning sker frit under stop i spillet
 • Dommeren varskos ved alle udskiftninger.
 • En tidligere udskiftet spiller må gerne skiftes ind igen.
 • Alle udskiftninger skal foretages fra sidelinjen tæt på midterlinjen.

Advarsler og udvisning:


 • En spiller, der tildeles en advarsel, udvises i 5 minutter.
 • En spiller, som tildeles sin anden advarsel i samme kamp, udvises for resten af kampen.
 • En spiller, som tildeles direkte rødt, udvises for resten af kampen

Slutspilskampe:


 • Ved uafgjorte kampe, hvor der skal findes en vinder, går man videre til straffesparkkonkurrence
 • Straffesparkskonkurrencer indledes med 5 spark til hvert hold. Hvis der efter 5 spark til hvert hold stadig ingen vinder er fundet, sparker en spiller, der ikke hidtil ikke har sparket fra hvert hold skiftevis indtil, der er fundet en vinder.
 • I medaljekampe er der ved uafgjort efter ordinærspilletids udløb omkamp på 2 x 5 min. Hvis der efter omkampen stadig ikke er fundet en vinder, går man videre til Straffesparkskonkurrence efter ovenstående regler.

Off-side:


 • I 8 og 5-mands rækkerne anvendes offside reglen ikke.

Tilbagelægning:


 • I 8:8 og 11:11 er det ikke tilladt for målmanden at samle bolden op med hænderne, hvis den forsætligt er sparket til ham af en medspiller eller efter at have modtaget bolden direkte fra indkast udført af en medspiller.
 • Hvis målmanden i ovenstående tilfælde samler bolden op, dømmes der indirekte frispark til modspillerne.

Frispark:


 • Ved alle frispark (gælder også mål- hjørne & begyndelsesspark) skal modstanderen minimum være 5 meter væk.
 • I 8 og 5 -mands er alle frispark (gælder også mål- hjørne & begyndelsesspark) direkte

Hjørnespark:


 • For de yngste spillere og til og med U12 årgangen tages hjørnesparket på et punkt på mållinjen mellem sidelinjen og feltet.
 • I alle andre rækker benyttes normalt hjørnespark

Målspark:


 • Målspark (samt frispark inden for straffesparksfeltet til det forsvarende hold) i 5:5 er gyldigt taget, selvom bolden ikke sparkes direkte ud af straffesparksfeltet blot bolden har bevæget sig eller er sparket op i hænderne på målmanden.
 • Det er ikke tilladt modstanderne at være i straffesparksfeltet ved målspark

Ekstra spiller:


 • Hvis et hold i 5:5 og 7:7 kampe kommer bagud med 3 mål, må der indsættes en ekstra spiller. Yderligere en ekstra spiller må sættes ind, hvis holdet kommer bagud med 6 mål etc.
 • Den ekstra spiller skal tages ud igen, hvis måldifferencen igen bliver mindre end 3 mål etc.

Aldersdispensation:


 • Det er tilladt at benytte op til tre* spillere på automatisk aldersdispensation der er født i sidste halvår i årgangen før den hvori spilleren skal spille, dvs. ikke er født tidligere end den 1/7 året før årgangen.
 • Ansøgning om alle andre former for aldersdispensation eller anden dispensation, skal indsendes til turneringsledelsen senest 7 dage inden turneringen.
 • Ved force majeure eller opstået problemer/skader under turneringen der på den ene eller anden måde kræver dispensation, skal turneringsledelsen straks kontaktes.

 *Disp. spillere øges til 2017 jvf. dbuj nye regler 

Spilletøj:


 • Ved sammenfald i tøjfarve er det udeholdet der skal benytte skifte til anden trøje eller benytte ovetræks veste
 • Klubberne skal selv medbringe overtræksveste

Hold:


 • En spiller kan kun repræsentere et hold under hele turneringen, brud på denne regel kan medføre repressalier for alle involverede hold
 • Det er altid op til turneringsledelsen at træffe afgørelse i hver enkelt sag
 • Turneringsledelsen kan altid dispensere for denne regel, så er man i problemer så kontakt straks turnerings ledelsen for dispensation

Protester:


 • Protester skal nedlægges skriftligt til turneringskomiteen senest 30 min. efter en kamps afslutning med et depositum på 150 DKR, der tilbagebetales, hvis protesten tages til følge. Alle protester og klager skal rettes til turneringsledelsen (Turneringskontoret), hvis afgørelse er definitiv og bindende.

Tiebreak regler:


 • Ved point lighed i grupperne benyttes følgende regler
 1. Poing indbydes møde.
 2. Måldifferensen i indbydes møde
 3. Måldifferensen i SAMTLIGE kampe (d.v.s mål i alle kampe i gruppen)
 4. Antal scoret mål.
 5. Straffe

Holdkort


 • Alle hold skal elektronisk på MyTeam portalen havde udfyldt holdkort, der indeholder samtlige spillere og deres fødselsdato, inden turnerings startFlytning af kampe


 • Stævneledelsen kan til en hver tid flytte eller ændre kamp tidspunkt og baneplads


Det kan forekomme at turneringsledelsen må flytte kampe, det kan være pga. baneforhold eller for at alle gæster kan få deres kampe afviklet.

Vi vil til en hver tid kontakte begge klubber og information vil være tilgængeligt på stævnekontoret

Aflysning af kampe:


 • Turneringsledelse kan aflyse kampe ved f.eks tordenvej, hvis ikke afvikling er muligt vil kampene blive afgjort ved lodtræning